Elamir Group Hotels

Aydınlatma Metni | Elamir Group Hotels

Ulupınar Öztaşlar Su Ürünleri Restoran Otelcilik Turistik İşletmecilik Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.
Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ulupınar Öztaşlar Su Ürünleri Restoran Otelcilik Turistik İşletmecilik Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Hizmet alanlarımızda güvenlik kameraları vasıtasıyla, hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi teknik birim ve yönetim tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Yeni Mah. Atatürk Blv. No:85 Kemer/Antalya adresine yazılı olarak gönderebilir veya [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.